law_6-compressor

ПРАВЕН ПРИСТАП ФОКУСИРАН НА РЕШЕНИЈА

Адвокатската канцеларија Михајлоски има за цел да нуди висококвалитетни, креативни и услуги насочени кон изнаоѓање на решенија на проблемите на физички и правни лица, а воедно да служи како непосреден партнер во сите аспекти во развојот и растот на клиентите.

ИСТОРИЈА

Адвокатската канцеларија Михајлоски основана е во 2005 година од Адвокат Живко Михајлоски. Во 2017 година работењето го презема Адвокат Стојан Михајлоски.

ОПРЕДЕЛБА

Адвокатската канцеларија Михајлоски има за цел да понуди правни услуги на своите клиенти, преку софистициран, иновативен начин на работа, во согласност со домашните и светските трендови.
Една од нашите цели е постојан развој на нашите клиенти во деловниот свет. Веруваме дека со посветена работа, искуство и стручна подготвеност ќе обезбедиме правна средина за развој на Вашите бизнис активности и приватни цели. Сето тоа со цел стекнување квалитет и доверба.

СТОЈАН МИХАЈЛОСКИ • АДВОКАТ