КОИ СМЕ НИЕ

Адвокатската канцеларија Михајлоски основана е во 2005 година од Адвокат Живко Михајлоски.
Во 2017 година работењето го презема Адвокат Стојан Михајлоски.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ШТО РАБОТИМЕ

Исполнувањето на целта – најдобрите правни солуции за своите клиенти, Адвокатската
канцеларија Михајлоски го нуди преку применливи правни услуги во повеќе области.

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОБЛАСТИТЕ

КАДЕ РАБОТИМЕ

Лоцирани сме во Скопје и работиме секој работен ден од 8:00 до 17:00 часот. За да не контактирате ве молиме погледнете ја страната за контакт.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

ОСТВАРЕТЕ КОНТАКТ

Посветени ме на пронаоѓање и практично имплементирање на најдобрите правни решенија за нашите клиенти

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ