ЕКСПЕРТИЗА ВО ПОВЕЌЕ ОБЛАСТИ

Исполнувањето на целта – најдобрите правни солуции за своите клиенти, Адвокатската канцеларија Михајлоски го нуди преку применливи правни услуги од следните области.

Области    

ОБЛАСТИ

Право на сопственост

Облигационо право

Корпоративно право

Странски и домашни инвестиции

Стечај и ликвидација

Работни односи

Парница, арбитража, медијација

Управна постапка

ОСТВАРЕТЕ КОНТАКТ

Посветени ме на пронаоѓање и практично имплементирање на најдобрите правни решенија за нашите клиенти.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ